Om något går sönder

 

För att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om klubbens utrustning behöver alla hjälpas åt att meddela ansvariga för underhåll när något har gått sönder eller behöver köpas in.

Det är också viktigt ur säkerhetssynpunkt att ingen ger sig ut på vattnet med utrustning som är trasig eller har brister. Så här gör du om du har sönder något eller ser utrustning eller något på huset som behöver lagas:

  1. Anmäl felet (hus, material, inredning eller annat) här i formuläret 
  2. Fyll i lapp (finns i klubbhuset) och märk trasig material, hus, inredning
  3. Aktuell lista med rapporterade fel finns här

Tack för att du hjälper oss att ta hand om klubbens fastighet och utrustning!

OBSERVERA! Om utrustning går sönder på grund av oaktsamhet blir du betalningsansvarig för de kostnader som vår försäkring inte täcker. Detta innefattar även självriskkostnaden.