Prislista

Hyra av utrustning

Bokning i bokningssystemet krävs för all utrustning. Det ska tydlig framgå vem som lånat, vad som lånats samt telefonnummer till den som lånat. Klubbaktiviteter har förtur till klubbens utrustning. Kontrollera att det inte sammanfaller med klubbaktiviteter där utrusningen kan behövas. Användning av klubbens utrustning antecknas sedan dessutom i loggboken där det tydligt framgår vem som lånat vad.

Kajakhyra (medlem)

 • En dag: 0 kr
 • Klubbarrangemang över flera dagar: 0 kr
 • Flera dagar, paddling utöver klubbarrangemang: 150 kr per dygn

Kajakhyra (icke medlem – endast i sällskap av medlem)

 • En dag: 200 kr
. Möjlighet för klubbmedlemmar att ta med sig max två vänner som inte är klubbmedlemmar för dagstur. Kajak hyrs endast ut i sällskap med medlem. Medlem paddlar kostnadsfritt.
 • Flera dagar: 200 kr per dygn. Max 2 kajaker max 3 dygn. Önskas längre tid eller fler kajaker kontaktas styrelsen

Kajakhyra kommersiella arrangemang

 • 300 kr/dygn
 • 200 kr/halvdag
  När klubbens kajaker hyrs ut till företag som ägs av klubbmedlem (ex Aterra). Om företaget inte ägs av klubbmedlem beslutar styrelsen om avgift.

Kajaksläpet

 • 300 kr/dygn
  Medlemmen som lånar kajaksläpet ansvarar för vagnen under lånetiden och är även ansvarig för eventuella skador på kajaksläpet eller till följd av användning av kajaksläpet.
 • Instruktioner Släp

Moskoselkåta

 • 200 kr/dygn
  Möjlighet för klubbmedlemmar att hyra klubbens Moskoselkåta. Max uthyrningstid är 4 dygn. Önskas längre tid kontaktas styrelsen.

Klubbens bord och bänkar

50 kr/dygn per set om ett bord och två bänkar.
Klubbens bord och bänkar som används vid särskilda arrangemang samt fester kan lånas av klubbmedlemmar.