Anmälningsvillkor

Villkor för anmälan till nybörjarkurs
- Anmälan är bindande
- För att du ska behålla din plats måste avgiften vara betald senast 14 dagar efter bokning av kursen 
- Kursavgiften återbetalas enbart om du inte kan genomföra kursen på grund av sjukdom eller olycka
- Kontakta oss om du får förhinder att delta i kursen. I mån av plats erbjuder vi en plats vid ett annat kurstillfälle
- Om deltagarantalet är för lågt kan vi tvingas ställa in en kurs före kursstart. I mån av plats erbjuder vi dig att delta vid annat datum. Om du inte kan vara med då, eller det inte finns något annat tillfälle att erbjuda, så har du såklart rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Allmänna villkor vid bokning av medlemsaktivitet
För tillfället finns inga specifika regler och oftast går det att avboka en aktivitet samma dag. Men ledaren för just din aktivitet blir säkert glad om du meddelar i god tid i fall du fått förhinder i att vara med. 

Till anmälningssidan