Motionskajaker

Klubben har en mängd olika kajaker för att bedriva motionspaddling. Det som främst skiljer motionskajaker från havskajaker är att de väger betydligt mindre och är mer lättdrivna. De kan vara alltifrån stabila till mycket ranka. Sin låga vikt får motionkajakerna genom att mindre mängd material används. De går därför lättre sönder i skrovet och måste behandlas mycket varsamt för att inte gå sönder. I och med att rodret inte kan fällas in så bör man tänka på det vid användning. Roder bör aldrig röra vi annat än vatten och luft.

För att använda klubbens motionskajaker krävs att du är medlem, har gått introduktionskurs eller har motsvarande kunskaper samt fått instruktioner om hur man undviker skador på kajakerna, veta var man paddlar, hur man gör vid kapsejsning m.m.

Uppstår fel eller skador ska detta anmälas så att kajakerna kan repareras snarast.

Nedan finns en beskrivning över våra motionskajaker:

Nr 1, 2, 3 och 4. Coast Fighter
En ganska lättdriven och hyfsat stabil motionskajak. Något stabilare än Nelo 55 och kraftigare konstruktion.

Nr 5. Vajda Voyager
En snabb och ganska instabil motionskajak för de mer erfarna kanotisterna.
52 cm bred och 520 cm lång. Material: Glasfiber

Nr 6. VKV 101

Nr 7. Coastline
En mycket stabil motionskajak och hyfsat lättdriven. Ett lämpligt första steg in i motionspaddlandet, eftersom stabiliteten är jämförbar med många havskajaker.

Nr 8. Malik

Nr 9. Hoody

Nr 10. och nr 20. Nelo Viper 55
En lättdriven, men hyfsat stabil motionskajak. Skrovet och sargen är mycket känsliga, så den måste hanteras varligt.
55 cm bred och 520 cm lång. Material: Glasfiber

Nr 12. Nelo Viper 51
En snabb och instabil motionskajak för de mer erfarna. Skrovet och sargen är mycket känsliga, så den måste hanteras varligt.
51 cm bred och 520 cm lång. Material: Glasfiber

Nr 14. FixFax

Nr 15. Spica

Nr 21. VKV K2 Anita