Avgifter & Priser

Medlemsavgifter, Hyror och Priser

Kurser/Kanotskola
 • Nybörjarkurs havskajak (veckokurs eller helgkurs): 2600 kr/person 
 • Kanotskola (ungdomar 12-15 år): 1000 kr/person

I kursavgiften ingår medlemskap i Helsingborgskanotisterna det år man går kursen vilket bl a innebär tillgång till klubbens kajaker efter genomgången kurs. Vi kan även sälja presentkort till kurs.

Medlemskap

 • Juniormedlemskap 1000 kr/år (tom 19 år)
 • Seniormedlemskap 1500 kr/år (20 år och äldre)
 • Familjemedlemskap (from 2023 enligt beslut på årsmöte 2022)
  • Familjemedlemskap ensamstående (omfattar en vuxen med ett/flera barn/ungdomar under 20 år boende på samma adress) 2000 kr/år
  • Familjemedlemskap sammanboende (omfattar två vuxna med ett/flera barn/ungdomar under 20 år boende på samma adress) 2500 kr/år
  • Familjemedlem, 20 år eller äldre betalar avgift för seniormedlemskap oavsett bostadsadress. Familjen måste inkludera barn/ungdom.

Medlemskap inkluderar en (1) tagg för tillgång till klubbhuset samt ger tillgång till klubbens kajaker vid deltagande i klubbens turer. Ungdomar (under 18) får tagg endast med målsmans medgivande. Målsmannen ansvarar för taggen. 

Tillägg till medlemskap för ”kajakplats”

 • 1000 kr/kajak, år

Tillägg för extra tag eller förlorad tag

 • 200 kr
 • OBS! Förlorad tagg meddelas omedelbart till styrelsen så att den kan avaktiveras
 • Ansvarige för utlämning av tagg är Simon Heissler och Lars Hesslow

Stödmedlem

 • 500kr/år
  Stödmedlemmar är välkomna att delta i Helsingborgskanotisternas aktiviteter, såsom turer (med egen kajak), fester, fixar- och städdagar o dyl. Stödmedlemskap berättigar inte till att använda klubbkajaker, kvittera ut ”tagg” eller stå i kö för kajakplats.

Event och externa arrangemang

Skolor, Företag
Enligt överenskommelse
Vi genomför externa arrangemang för företag, skolor eller dylikt enligt överenskommelse i varje enskilt fall.

Vill du hyra vårt klubbhus? (klubbmedlem, företag, förening, extern person):

Kontakta oss