Nytt konto

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Helsingborgskanotisterna.

Medlemskap 

För att kunna bli medlem i Helsingborgskanotisterna måste du ha gått en av våra grundläggande kurser eller på annat vis visa att du behärskar grundläggande paddelfärdigheter och kunskap om säkerhet till havs.
Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att  ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och enligt krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter som är nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag m m.

Vår fulla integritetspolicy mm hittar du här

Medlemmar kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. De personuppgifter som inte är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse gallras bort fortlöpande. Det innebär till exempel att användarkonton som är oanvända raderas efter 12 månader medan information som varit kopplad till myndighetsutövning (till exempel LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningsinformation) tas bort med automatik efter 7 år.

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.