Styrelse och funktioner

 

Styrelse (vald vid årsmöte 17 mars 2024)

 • Ronny Nilsson – ordförande
 • Jesper Eklöf – vice ordförande
 • Lars Hesslow – kassör
 • Helene Zellbi – sekreterare
 • Stina Wiberg – ordinarie ledamot
 • Fredrik Österberg – suppleant
 • Kathrin Grube Andersson – suppleant

Om du som medlem önskar tillgång till protokoll kontakta någon i styrelsen, i första hand sekreteraren.

Revisorer:

 • Peter Bekric
 • Göran Lundgren

Valberedning:

 • Pernilla Möller (sammankallande)
 • Martin Svensson
 • Karin Odhelius

Funktioner, sammankallande/kontaktpersoner:

 • Lokaler/byggnad – Ronny Nilsson, Roland Andersson
 • Kurser – Lars Hesslow
 • Ungdomar – Jesper Eklöf
 • Inköp/reparation material – Lars Hesslow
 • Turer – Ylva Bergkvist, Karin Odhelius
 • Hantering av tags (elektroniska nycklar) – Simon Heissler