Turprogram 2023

Utöver klubbens turer anordnas det ibland så kallade ”kompisturer” som inte enbart är för klubbens medlemmar. Dessa kan du hitta i, eller själv bjuda in till, via facebookgruppen Paddla i Helsingborg.
Där kan du också själv skriva om du vill paddla och hitta paddelkompisar. Vi uppmanar alla att där lägga upp solnedgångspaddlingar och andra kvälls- och dagsturer så att andra kan hänga med.

Turerna i turprogammet läggs också upp som evenemang på facebook på ”Helsingborgskanotisterna” och ”Paddla i Helsingborg”.

Har du önskemål på turer eller kan tänka dig att vara behjälplig vid en tur maila Stina Wiberg.

Vid anmälan till en tur meddela följande:

  • om du har bil och hur många passagerare du kan ta
  • om du har takräcke och hur många extra kajaker du kan ta
  • om du har dragkrok och kan ta klubbens kajaksläp

TURPROGAM 2023

annonseras

Spontanturer

Utöver ovanstående turer kommer det troligtvis att anordnas flera spontanturer. Dessa läggs upp med på facebook + mailas ut till medlemmarna med kort varsel.