Styrelse & utskott

Styrelse (vald vid årsmöte 19 mars 2023)

 • Ronny Nilsson – ordförande
 • Lars Hesslow – vice ordförande
 • Irina Tibre – kassör
 • Jesper Eklöf – sekreterare
 • Helena Reijnow – ordinarie ledamot
 • Roland Andersson – suppleant
 • Kathrin Grube Andersson – suppleant

Om du som medlem önskar tillgång till protokoll kontakta någon i styrelsen.

Valberedning:

 • Thomas Olsson (sammankallande)
 • Patrik Utter
 • Pernilla Möller

Utskott, sammankallande/kontaktperson:

 • Hus/byggnad – Ronny Nilsson, Roland Andersson
 • Kurser – Lars Hesslow
 • Ungdomar – Jesper Eklöf
 • Inköp/reparation material – Lars Hesslow
 • Turer – Stina Wiberg
 • Hemsida, Taghantering, Bokningssystem – Simon Heissler