Projekt nya aktivitetslokaler

Byggnytt 9 oktober 2023

 • Under senaste tiden monterades stuprännorna på kajakhuset, spolplatser etablerades, markarbete mellan aktivitetshuset och kajakhuset kompletterades, gräs såddes. Sedan den gångna helgen finns nu även trappan från marknivå till aktivitetshusets altan. Närmaste arbeten är nu inredningen av kajakhusets verkstad, permanent lösning med fördelning av privata- och klubbkajaker samt ta vattenledning till kajakhuset i drift.

Byggnytt 12 maj 2023

 • Under helgen 6-7 maj markerades läge för spolplatser, gångstråk och entréyta på tomten med stakpinnar, markeringslinor och markeringsfärg i syfte att  ge en god funktion med klubbhus och kajakhus som samtidigt inte begränsar möjligheterna till framtida initiativ. Färdigställandet sker successivt de närmaste veckorna.

Byggnytt 13 november 2022

 • Kajakhusets förråds-/verkstadsdel har fått panel och dörr mot strandpromenaden. Det saknas dock fortsatt arbeten (t.ex panel mot lekplatsen, isolering, ytpapp tak, plåt, stuprör) innan vi kan ta den delen av kajakhuset i bruk.

Byggnytt 13 oktober 2022

 • ”Tårtbiten” på södra sidan av kajakhuset har fått stomme och tak. Det återstår en del arbeten innan utrymmet kan tas i bruk som förråd/verkstad. När sedan material flyttats över från gamla delen till ny förråd/verkstad  kommer gamla kajakförrådet att rivas samt markytan på resten av tomten att justeras till lämplig nivå så att entrén till aktivitetshuset (trappan) kan göras klar.

Byggnytt 12 september 2022

 • Båda containrar är bortforslade och gamla klubbrummet är helt rivet, inklusive golvet.
 • Marken framför kajakhuset har fyllts upp och delvis belagts med återanvända betongplattor som gör det lättare att öppna portarna och hantera kajaker. Ytan med betongplattor kommer att utvidgas när fler betongplattor blir tillgängliga att återanvända.
 • Fortsatt arbete går i första hand ut på att färdigställa kajakhuset inklusive förrådet/verkstaden på baksidan (tårtbiten). Det gamla kajakförrådet kommer att användas för lagring av byggmaterial tills kajakhuset är klart och kommer därefter att rivas.

Byggnytt 5 september 2022

 • Containrar är nu tömda på allt innehåll. Kajakerna är flyttade till nya kajakhuset.
 • Den lilla containern planeras att transporteras bort tisdag, den 6 sept. Stora containerns position justeras samtidigt något (transporteras bort senare) så att all portar på nya kajakhuset kan öppnas helt.
 • Helgen 10-11 september planeras för rivning av golvytan (gamla klubbrummet) samt påfyllning av jordmassor på ytan mellan gamla kajakförrådet och nya kajakhuset
 • Montering fasadpanel på nya kajakhuset pågår

Byggnytt 31 augusti 2022

 • Bygglovsenheten har utfärdat ett Interimistiskt inflyttningsbesked och klubbkajaker är flyttade till nya kajakhuset (Paddlar och flytvästar finns kvar i gamla kajakförrådet)
 • Just nu pågår planering för flytt av arbetsmaterial som finns i nya kajakhuset, flytt av privata kajaker samt flytt av container.
 • Arvsfonden har godkänt vår slutrapport/redovisning för lokalstödsprojektet gällande aktivitetshuset

Byggnytt 1 augusti 2022

 • Portarna samt viss ytarbete på nya kajakhuset är genomfört. Inredning med fack i tre portar beräknas ske helgen 6-7 augusti
 • Platsbesök av ansvarig från bygglovsenheten sker någon gång efter 8 augusti där det kommer avgöras om vi får ett interimistiskt inflyttningsbesked
 • När flytt av kajakerna till nya kajakhuset är genomfört sker rivning av gamla kajakförrådet och bortforsling av containrar

Byggnytt 5 juni 2022

 • Gamla klubbrummet är rivet
 • Närmaste arbeten är nu montering av portarna på nya kajakhuset samt inredning med fack så att kajakerna kan flyttas från gamla kajakförrådet samt container till nya kajakhuset

Byggnytt 16 maj 2022

 • Kajakhuset är rest och takstolarna är på plats. Takläggning beräknas ske helgen 21-22 maj
 • Rivning av gamla klubbrummet, flytt av kajaker till nya kajakhuset och sedan rivning av gamla kajakförrådet är planerat att påbörjas under Kristi himmelsfärdshelgen 26-29/5. Kan du hjälpa ta kontakt med Lars Hesslow

Byggnytt 11 april 2022

 • Det prefabricerade kajakhuset leveras den 14 april. En del medlemmar ska påbörja att resa huset under påskhelgen. Kan du hjälpa under påskhelgen eller därefter ta kontakt med Lars Hesslow.
 • Altanbygge är i princip klar. Trappan färdigställs i ett senare skede

Byggnytt 27 mars 2022

 • Medlemmar som närvarade på årsmöte har fått tagg. Nästa utlämning av tagg tisdag 5 april kl 19:00-19:15. Anmälan till detta måste ske senast söndag 3 april till föreningens mail.
 • Altan och trapp-bygge pågår fortsatt
 • Slänten mot Strandpromenaden har fått plantering med strandråg
 • Leverans av kajakhuset förväntas i början på april

Byggnytt 15 mars 2022

 • Interimistiskt slutbesked från bygglovsenheten har nu kommit och därmed får vi ta aktivitetshuset i bruk. Medlemmar får tagg i samband med årsmöte den 27 mars
 • Altan och trapp-bygge pågår

Byggnytt 6 mars 2022

 • Tillträdesbesked som bygglovsenheten utfärdar inväntas
 • Ett antal medlemmar har påbörjat bygge av ramp, altan och trappa

Byggnytt 3 februari 2022

 • Slutbesiktning av aktivitetshuset inleddes den 2 februari och kommer att fortsätta den 11 februari
 • Bottenplatta till kajakhuset gjöts den 27 januari. Det prefabricerade kajakhuset är beställt.
 • Målsättningen är fortsatt att medlemmar får tag (bricka för tillgång) i samband med årsmöte den 27 mars

Byggnytt 12 januari 2022

 • El-, vent- och snickeriarbeten invändigt pågår
 • Färdigställande av markarbeten och schakt för bottenplatta till kajakhuset påbörjas 17 januari
 • Slutbesiktning av aktivitetshuset planeras preliminärt till 2 februari
 • Målsättningen är att medlemmar får tag (bricka för tillgång) i samband med årsmöte i mars. Mer info kommer.

Byggnytt 6 december 2021

 • invändigt arbete och arbete med fasadpanelen pågår
 • Köket levereras och stommar sätts ihop  den 10-12 december av ett antal medlemmar. Köksmontering är sedan planerat till vecka 50
 • Startbesked Kajakhuset mottaget från Bygglovsenheten den 6 december

Byggnytt 16 november 2021

 • diverse invändigt arbete pågår
 • fönster och dörrar kommer på plats
 • fredag vecka 46 fraktas fasadpanelen till klubben. Montering av panelen är planerat till vecka 47-50
 • 25-28 nov rivs servicebyggnaden/förrådet/omklädningsrummet/toa

Byggnytt 4 november 2021

 • 6-7 nov töms servicebyggnaden/förrådet på material. All material kommer att lagras i bakre container
 • vecka 45+46 målas fasadpanelen av ett antal föreningsmedlemmar i en industrilokal

Byggnytt 14 oktober 2021

 • Taket börjar ta form. Invändigt arbete kommer nu att påbörjas.

Byggnytt 27 september 2021

 • Arbeten fortskrider men tidsplanen påverkas av pandemins effekter. Försenade leveranser av bland annat stål och fasadvirke gör att färdigställandet av aktivitetshuset måste skjutas fram med ca sju veckor, från som planerat 2021-11-31 till cirka 2022-01-20.
 • Upprättande av de handlingar som behövs för att påbörja byggandet av kajakhuset pågår fortfarande. När handlingarna är klara genomförs teknisk samråd med kommunen för att vi ska få startbesked för bygget.

Byggnytt 3 september 2021

 • Arbeten med ytterväggar på aktivitetshuset pågår.
 • Vi har beställt gjutning av platta/grundläggning för kajakhuset men vi måste avvakta separat startbesked från kommunen innan bygget kan börja.

Byggnytt 14 augusti 2021

 • Bygget har startat igen och fortsätter enligt planerna. Arbetet med stommen påbörjat.

Byggnytt 12 juli 2021

 • Gjutning av plattan/golv denna vecka. Därefter byggsemester till och med vecka 31. Byggarbeten fortsätter sedan vecka 32

Byggnytt 21 juni 2021

 • Grundläggnings/markarbeten påbörjat

Byggnytt 19 juni 2021

 • Startbesked från Bygglovsenheten mottaget den 16 juni
 • Byggområde inhängnad och första materialleveranser på plats

Byggnytt 23 maj 2021

 • Detaljprojektering pågår
 • Tekniskt samråd 3 juni
 • Planerad byggstart 7 juni

Byggnytt 5 maj 2021

 • Första projektmöte med entreprenör genomfört
 • Preliminär byggstart vecka 23

Byggnytt 23 April 2021

 • Bygglov (som ersättning för utgånget bygglov) för aktivitetshus i ett plan och separat kajakhus har beviljats.
 • Omarbetade offerter från byggföretag har utvärderats och vi har skrivit kontrakt.
 • Planerad byggstart för aktivitetshuset direkt efter samråd med bygglovsenheten.
 • Grundläggningen planeras vara klar innan semestern. Totalentreprenaden fortsätter sedan efter byggsemestern.
 • Arbete pågår för att klarställa full finansiering av kajakhuset.
 • Förberedelser för kajakhuset görs i samband med bygget av aktivitetshuset.
 • Aktivitetshuset klart förhoppningsvis under november 2021.
 • Kajakhuset färdigställs snarast då full finansiering klarställts, antingen 2021 eller 2022.

/Styrelsen

Historia

Helsingborgskanotisternas klubblokal ligger på Gröningen sedan 1930-talet. Nuvarande klubblokal byggdes 1935 då Gröningen var en rangerbangård. Idag är Gröningen ett populärt centralt beläget rekreationsområde för alla helsingborgare. Dagens klubblokaler saknar lämpliga hygienutrymmen och är inte tillgänglighetsanpassade. Förhållanden som gör det mycket svårt att utveckla verksamheten, framförallt för ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Idag

Helsingborgs stad antog en ny detaljplan för hela Gröningen i augusti 2017. Beslutet innebar att föreningens verksamhet bekräftades av staden. Genom det  tomträttsavtal som tecknats med staden får föreningen möjlighet att utveckla verksamheten.

Framtiden

Helsingborgskanotisternas vision är att vara den naturliga samlingspunkten för paddling och kanotsport i Helsingborg. Detta innebär att vi vill kunna erbjuda alla som är intresserade av kanotsport och rekreation med koppling till kanotsport att delta efter sina förutsättningar, oberoende av ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller annan orsak. Målet med vårt lokalprojekt är att stödja denna vision och kunna erbjuda fler att aktivt utöva kanotsport under hela året.

Aktivitetshuset

Kajakhuset

Vad händer nu

Vi har säkrat bidrag från Allmänna arvsfonden  och från Riksidrottsförbundet/RF-SISU Skåne (RF). Arvsfondens projektstöd riktar sig främst till nyskapande barn- och ungdomsverksamhet och verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning medan stödet från RF syftar till att förbättra våra förutsättningar för att hålla igång en idrottsverksamhet under hela året. Medlemmarna har på bredd front ställt upp med medlemslån som komplement till bidragsfinansieringen för genomförande av projektet.

Styrelsen, Helsingborgskanotisterna