Personuppgifter

Information om Integritetspolicy

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att
hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25
maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket
medförde att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat
medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina
personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Här kan du läsa Helsingborgskanotisternas integritetspolicy

Registerutdrag

Alla föreningsmedlemmar har möjlighet att själva dra ut registerutdrag från idrottonline.se.
Det finns även möjlighet att begära registerutdrag via Styrelsen. Vänligen fyll i begäran om registerutdrag och skicka till Styrelsen

Behov av mer information

Vänligen kontakta Styrelsen.
Du kan även läsa Riksidrottsförbundets riktlinjer hur vi tillvaratar enskildas rättigheter