Hur gör jag?

För att bli medlem i Helsingborgskanotisterna behöver du ha kunskaper motsvarande det man lär sig på vår nybörjarkurs i kajakpaddling (grundläggande paddelteknik, behärska kamraträddning och uppgång med flottör eller annan självräddning).

Om du inte har några förkunskaper

Om du inte har paddlat förr eller känner dig ringrostig ska du anmäla dig  till en av kurserna enligt årets kursschema. I kursavgiften ingår ett års medlemskap i Helsingborgskanotisterna.

Om du har förkunskaper

Om du redan har förkunskaper eller är en van kanotist eller har gått kurs någon annanstans så tag kontakt med oss via e-post helsingborgskanotisterna@gmail.com och beskriv dina erfarenheter så gör vi en individuell bedömning innan du kan bli medlem.

Därefter fyller du i ansökan om medlemskap.

Medlemsavgift

Nya medlemmar får en faktura på medlemsavgiften. Helsingborgskanotisternas Bankgiro 549-3788 ska användas för betalning. Inbetalningen ska märkas med faktura-nummer och den nya medlemmens namn.