Trafik till och från aktivitetshuset

Trafik till och från Helsingborgskanotisternas aktivitetshus sker primärt från östra sidan (husets baksida) och sekundärt via Strandpromenaden. Motorfordonstrafik är förbjuden på gång- och cykelvägarna, såväl på fram- som baksidan av tomten. Helsingborgskanotisterna har emellertid en dispens för att transportera kajaker till och från klubbhuset i samband med turer, träningar och tävlingar på annan ort etc.

Det är mycket viktigt att alla medlemmar följer reglerna och inte kör till klubbhuset i onödan utan enbart för det som dispensen ger möjlighet till. Det är generellt förbjudet att parkera på Strandpromenaden och på infarten till aktivitetshuset från baksidan. En parkering för rörelsehindrade finns på tomten.