Trafik till och från klubbhuset

Trafik till och från Helsingborgskanotisternas klubbhus sker normalt via Strandpromenaden där trafik med motorfordon är förbjuden.

Klubben har dock en dispens för att transportera kajaker till och från klubbhuset i samband med turer, träningar och tävlingar på annan ort etc.

Det är mycket viktigt att alla medlemmar följer förbudet och inte kör till klubbhuset i onödan utan enbart för det som dispensen ger möjlighet till. Av detta följer att det även är förbjudet att parkera på Strandpromenaden, på infarten till klubbhuset eller på gräsplanen framför klubbhuset annat än under tiden man hämtar eller lämnar kajaker vid klubbhuset.

Dispensen finns uppsatt på anslagstavlan på klubben och läggs synlig i fordonet under tiden man befinner sig på plats.