Styrelse & utskott

Styrelse

 • Ronny Nilsson – ordförande
 • Lars Hesslow – ordinarie ledamot
 • Marie Larsson – kassör
 • Simon Heissler – sekreterare
 • Christel Roos – ordinarie ledamot
 • Roland Andersson – suppleant
 • Kathrin Grube Andersson – suppleant

Om du som medlem önskar tillgång till protokoll kontakta någon i styrelsen.

Valberedning:

 • Gertrud Egnell
 • Christina Foley
 • Peter Bekric

Utskott, sammankallande/kontaktperson:

 • Husbyggnadsutskottet – Gunnel Elison
 • Kursutskottet – Lars Hesslow
 • Ungdomsutskottet – Christina Foley, Simon Heissler
 • Inköpsutskottet – Erik Tronsén
 • Kajak- och Husfixargruppen – Erik Tronsén, Roland Andersson
 • Turutskottet – Martin Svensson
 • Ansvariga hemsida och nyhetsbrev – Simon Heissler, Martin Svensson