Styrelse & utskott

Styrelse

  • Ronny Nilsson – ordförande
  • Lars Hesslow – vice ordförande
  • Marie Larsson – kassör
  • Simon Heissler – sekreterare
  • Christel Roos – ordinarie ledamot
  • Roland Andersson – suppleant
  • Kathrin Grube Andersson – suppleant

Om du som medlem önskar tillgång till protokoll kontakta någon i styrelsen.

Valberedning:

  • Gertrud Egnell
  • Christina Foley
  • Peter Bekric

Utskott, sammankallande/kontaktperson: