Styrelse & utskott

Styrelse

 • Ronny Nilsson – ordförande (epost)
 • Lars Hesslow – vice ordförande, sekreterare (epost)
 • Christel Roos – kassör (epost)
 • Erik Sebelius – ordinarie ledamot (epost)
 • Sara McKenzie – ordinarie ledamot (epost)
 • Roland Andersson – suppleant
 • Kathrin Grube Andersson – suppleant

Om du som medlem önskar information kan du antingen titta
i styrelsepärmen i klubbhuset, där vi samlar protokoll från
styrelsemöten, eller kontakta någon i styrelsen.

Valberedning:

Utskott, sammankallande:

 • Husbyggnadsutskottet – Gunnel Elison (epost)
 • Kommunikationsutskottet – Malin Johnsson (epost)
 • Kursutskottet – Lars Hesslow (epost)
 • Ungdomsutskottet – Paula Nilsson (epost)
 • Sociala utskottet – Thomas Olsson (epost)
 • Material- och inköpsutskottet – Erik Tronsén (epost)
 • Turutskottet – Martin Svensson (epost)