Styrelse & utskott

Styrelse

  • Ronny Nilsson – ordförande
  • Lars Hesslow – vice ordförande
  • Irina Tibre – kassör
  • Simon Heissler – sekreterare
  • Christel Roos – ordinarie ledamot
  • Roland Andersson – suppleant
  • Kathrin Grube Andersson – suppleant

Om du som medlem önskar tillgång till protokoll kontakta någon i styrelsen.

Valberedning:

  • Thomas Olsson
  • Martin Svensson
  • Annika Lindberg

Utskott, sammankallande/kontaktperson: