Styrelse & utskott

Styrelse (vald vid årsmöte 19 mars 2023)

 • Ronny Nilsson – ordförande
 • Lars Hesslow – vice ordförande
 • Irina Tibre – kassör
 • Jesper Eklöf – sekreterare
 • Helena Reijnow – ordinarie ledamot
 • Roland Andersson – suppleant
 • Kathrin Grube Andersson – suppleant

Om du som medlem önskar tillgång till protokoll kontakta någon i styrelsen.

Valberedning:

 • Thomas Olsson (sammankallande)
 • Patrik Utter
 • Pernilla Möller

Utskott, sammankallande/kontaktperson:

 • Husbyggnad – Ronny Nilsson
 • Kursutskottet – Lars Hesslow
 • Ungdomsansvar – Otto Nyström
 • Inköpsutskottet – Lars Hesslow
 • Husfixaransvar – Ronny Nilsson/Roland Andersson
 • Turutskottet – Stina Wiberg
 • Hemsida, Taghantering, Bokningssystem – Simon Heissler