Styrelse & utskott

Styrelse 

  • Ronny Nilsson – ordförande
  • Lars Hesslow – vice ordförande
  • Irina Tibre – kassör
  • Simon Heissler – sekreterare
  • Roland Andersson – ordinarie ledamot
  • Kathrin Grube Andersson – suppleant
  • Helena Reijnow – suppleant

Om du som medlem önskar tillgång till protokoll kontakta någon i styrelsen.

Valberedning:

  • Thomas Olsson (sammankallande)
  • Patrik Utter
  • Marie Larsson

Utskott, sammankallande/kontaktperson: