Styrelse & utskott

Styrelse

 • Ronny Nilsson – ordförande (epost)
 • Lars Hesslow –  (epost)
 • Marie Larsson – kassör (epost)
 • Simon Heissler- ordinarie ledamot (epost)
 • Christel Roos – ordinarie ledamot (epost)
 • Roland Andersson – suppleant
 • Kathrin Grube Andersson – suppleant

Om du som medlem önskar information kan du antingen titta
i styrelsepärmen i klubbhuset, där vi samlar protokoll från
styrelsemöten, eller kontakta någon i styrelsen.

Valberedning:

Utskott, sammankallande/kontaktperson:

 • Husbyggnadsutskottet – Gunnel Elison (epost)
 • Kursutskottet – Lars Hesslow (epost)
 • Ungdomsutskottet – Paula Nilsson (epost)
 • Sociala utskottet – Mia Malmkvist (epost)
 • Inköpsutskottet – Erik Tronsén (epost)
 • Kajakfixargruppen – Erik Tronsén (epost)
 • Turutskottet – Martin Svensson (epost)