Projekt nya aktivitetslokaler

Projekt Helsingborgskanotisternas nya aktivitetslokaler

Historia

Helsingborgskanotisternas klubblokal ligger på Gröningen sedan 1930-talet. Nuvarande klubblokal byggdes 1935 då Gröningen var en rangerbangård. Idag är Gröningen ett populärt centralt beläget rekreationsområde för alla helsingborgare. Dagens klubblokaler saknar lämpliga hygienutrymmen och är inte tillgänglighetsanpassade. Förhållanden som gör det mycket svårt att utveckla verksamheten, framförallt för ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Idag

Helsingborgs stad antog en ny detaljplan för hela Gröningen i augusti 2017. Beslutet innebar att föreningens verksamhet bekräftades av staden. Genom det  tomträttsavtal som tecknats med staden får föreningen möjlighet att utveckla verksamheten.

Framtiden

Helsingborgskanotisternas vision är att vara den naturliga samlingspunkten för paddling och kanotsport i Helsingborg. Detta innebär att vi vill kunna erbjuda alla som är intresserade av kanotsport och rekreation med koppling till kanotsport att delta efter sina förutsättningar, oberoende av ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller annan orsak. Målet med vårt lokalprojekt är att stödja denna vision och kunna erbjuda fler att aktivt utöva kanotsport under hela året.

 

Vad händer nu

Allmänna arvsfonden beviljade den 23 oktober 2019 vår ansökan om projektstöd. Härigenom är omkring 50 % av den beräknade projektkostnaden säkrad. Arvsfondens projektstöd riktar sig enbart till nyskapande barn- och ungdomsverksamhet och verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

För att nå målet om full finansiering kommer vi nu även att söka medel hos Riksidrottsförbundet. Samtidig pågar arbetet med ta fram underlag som behövs för att få in byggofferter.

Vi planerar att påbörja bygget under mitten av 2020.

Vi kommer här att löpande informera om hur projektet framskrider.

Styrelsen, Helsingborgskanotisterna
oktober 2019