Projekt nya aktivitetslokaler

Byggnytt 14 oktober 2021

 • Taket börjar ta form. Invändigt arbete kommer nu att påbörjas.

Byggnytt 27 september 2021

 • Arbeten fortskrider men tidsplanen påverkas av pandemins effekter. Försenade leveranser av bland annat stål och fasadvirke gör att färdigställandet av aktivitetshuset måste skjutas fram med ca sju veckor, från som planerat 2021-11-31 till cirka 2022-01-20.
 • Upprättande av de handlingar som behövs för att påbörja byggandet av kajakhuset pågår fortfarande. När handlingarna är klara genomförs teknisk samråd med kommunen för att vi ska få startbesked för bygget.

Byggnytt 3 september 2021

 • Arbeten med ytterväggar på aktivitetshuset pågår.
 • Vi har beställt gjutning av platta/grundläggning för kajakhuset men vi måste avvakta separat startbesked från kommunen innan bygget kan börja.

Byggnytt 14 augusti 2021

 • Bygget har startat igen och fortsätter enligt planerna. Arbetet med stommen påbörjat.

Byggnytt 12 juli 2021

 • Gjutning av plattan/golv denna vecka. Därefter byggsemester till och med vecka 31. Byggarbeten fortsätter sedan vecka 32

Byggnytt 21 juni 2021

 • Grundläggnings/markarbeten påbörjat

Byggnytt 19 juni 2021

 • Startbesked från Bygglovsenheten mottaget den 16 juni
 • Byggområde inhängnad och första materialleveranser på plats

Byggnytt 23 maj 2021

 • Detaljprojektering pågår
 • Tekniskt samråd 3 juni
 • Planerad byggstart 7 juni

Byggnytt 5 maj 2021

 • Första projektmöte med entreprenör genomfört
 • Preliminär byggstart vecka 23

Byggnytt 23 April 2021

 • Bygglov (som ersättning för utgånget bygglov) för aktivitetshus i ett plan och separat kajakhus har beviljats.
 • Omarbetade offerter från byggföretag har utvärderats och vi har skrivit kontrakt.
 • Planerad byggstart för aktivitetshuset direkt efter samråd med bygglovsenheten.
 • Grundläggningen planeras vara klar innan semestern. Totalentreprenaden fortsätter sedan efter byggsemestern.
 • Arbete pågår för att klarställa full finansiering av kajakhuset.
 • Förberedelser för kajakhuset görs i samband med bygget av aktivitetshuset.
 • Aktivitetshuset klart förhoppningsvis under november 2021.
 • Kajakhuset färdigställs snarast då full finansiering klarställts, antingen 2021 eller 2022.

/Styrelsen

Historia

Helsingborgskanotisternas klubblokal ligger på Gröningen sedan 1930-talet. Nuvarande klubblokal byggdes 1935 då Gröningen var en rangerbangård. Idag är Gröningen ett populärt centralt beläget rekreationsområde för alla helsingborgare. Dagens klubblokaler saknar lämpliga hygienutrymmen och är inte tillgänglighetsanpassade. Förhållanden som gör det mycket svårt att utveckla verksamheten, framförallt för ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Idag

Helsingborgs stad antog en ny detaljplan för hela Gröningen i augusti 2017. Beslutet innebar att föreningens verksamhet bekräftades av staden. Genom det  tomträttsavtal som tecknats med staden får föreningen möjlighet att utveckla verksamheten.

Framtiden

Helsingborgskanotisternas vision är att vara den naturliga samlingspunkten för paddling och kanotsport i Helsingborg. Detta innebär att vi vill kunna erbjuda alla som är intresserade av kanotsport och rekreation med koppling till kanotsport att delta efter sina förutsättningar, oberoende av ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller annan orsak. Målet med vårt lokalprojekt är att stödja denna vision och kunna erbjuda fler att aktivt utöva kanotsport under hela året.

Aktivitetshuset

 

 

Kajakhuset

 

Vad händer nu

Vi har säkrat bidrag från Allmänna arvsfonden  och från Riksidrottsförbundet/RF-SISU Skåne (RF). Arvsfondens projektstöd riktar sig främst till nyskapande barn- och ungdomsverksamhet och verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning medan stödet från RF syftar till att förbättra våra förutsättningar för att hålla igång en idrottsverksamhet under hela året. Medlemmarna har på bredd front ställt upp med medlemslån som komplement till bidragsfinansieringen för genomförande av projektet.

 

Styrelsen, Helsingborgskanotisterna