Projekt nya aktivitetslokaler

Projekt Helsingborgskanotisternas nya aktivitetslokaler

Historia

Helsingborgskanotisternas klubblokal ligger på Gröningen sedan 1930-talet. Nuvarande klubblokal byggdes 1935 då Gröningen var en rangerbangård. Idag är Gröningen ett populärt centralt beläget rekreationsområde för alla helsingborgare. Dagens klubblokaler saknar lämpliga hygienutrymmen och är inte tillgänglighetsanpassade. Förhållanden som gör det mycket svårt att utveckla verksamheten, framförallt för ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Idag

Helsingborgs stad antog en ny detaljplan för hela Gröningen i augusti 2017. Beslutet innebar att föreningens verksamhet bekräftades av staden. Genom det  tomträttsavtal som tecknats med staden får föreningen möjlighet att utveckla verksamheten.

Framtiden

Helsingborgskanotisternas vision är att vara den naturliga samlingspunkten för paddling och kanotsport i Helsingborg. Detta innebär att vi vill kunna erbjuda alla som är intresserade av kanotsport och rekreation med koppling till kanotsport att delta efter sina förutsättningar, oberoende av ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller annan orsak. Målet med vårt lokalprojekt är att stödja denna vision och kunna erbjuda fler att aktivt utöva kanotsport under hela året.

(ritning motsvarar ej senaste situation och kommer att uppdateras)

 

Vad händer nu

Så här långt har vi säkrat bidrag från Allmänna arvsfonden  och från Riksidrottsförbundet/Skåneidrotten (RF). Härmed har vi en del av den beräknade projektkostnaden säkrad. Arvsfondens projektstöd riktar sig främst till nyskapande barn- och ungdomsverksamhet och verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning medan stödet från RF syftar till att förbättra våra förutsättningar för att hålla igång en idrottsverksamhet under hela året.

status november 2020:

  • Offerter från Byggföretagen är inkomna och vi är i dialog
  • Föreningsmedlemmar har på bred front ställt upp med medlemslån
  • Sista finansieringen, mindre än 10%,  dock inte på plats ännu
  • Planerad byggstart när finansieringen är klar men senast första månader 2021
  • Bygget klart sommaren/hösten 2021
  • Byggritning ovan motsvarar ej senaste situation och kommer att uppdateras

 

Styrelsen, Helsingborgskanotisterna