Projekt nya aktivitetslokaler

Projekt Helsingborgskanotisternas nya aktivitetslokaler

Historia

Helsingborgskanotisternas klubblokal ligger på Gröningen sedan 1930-talet. Nuvarande klubblokal byggdes 1935 då Gröningen var en rangerbangård. Idag är Gröningen ett populärt centralt beläget rekreationsområde för alla helsingborgare. Dagens klubblokaler saknar lämpliga hygienutrymmen och är inte tillgänglighetsanpassade. Förhållanden som gör det mycket svårt att utveckla verksamheten, framförallt för ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Idag

Helsingborgs stad antog en ny detaljplan för hela Gröningen i augusti 2017. Beslutet innebar att föreningens verksamhet bekräftades av staden. Genom det  tomträttsavtal som tecknats med staden får föreningen möjlighet att utveckla verksamheten.

Framtiden

Helsingborgskanotisternas vision är att vara den naturliga samlingspunkten för paddling och kanotsport i Helsingborg. Detta innebär att vi vill kunna erbjuda alla som är intresserade av kanotsport och rekreation med koppling till kanotsport att delta efter sina förutsättningar, oberoende av ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller annan orsak. Målet med vårt lokalprojekt är att stödja denna vision och kunna erbjuda fler att aktivt utöva kanotsport under hela året.

Aktivitetshuset

 

 

Kajakhuset

 

Vad händer nu

Vi har säkrat bidrag från Allmänna arvsfonden  och från Riksidrottsförbundet/RF-SISU Skåne (RF). Arvsfondens projektstöd riktar sig främst till nyskapande barn- och ungdomsverksamhet och verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning medan stödet från RF syftar till att förbättra våra förutsättningar för att hålla igång en idrottsverksamhet under hela året. Medlemmarna har på bredd front ställt upp med medlemslån som komplement till bidragsfinansieringen för genomförande av projektet.

Status april 2021:

  • Bygglov (som ersättning för utgånget bygglov) för aktivitetshus i ett plan och separat kajakhus har beviljats
  • Omarbetade offerter från byggföretag är inkomna och under utvärdering
  • Arbete pågår för att klarställa full finansiering av kajakhuset
  • Planerad byggstart för aktivitetshuset i maj 2021
  • Förberedelser för kajakhuset görs i samband med bygget av aktivitetshuset
  • Aktivitetshuset inflyttningsklart under hösten 2021
  • Kajakhuset färdigställs snarast då full finansiering klarställts, antingen 2021 eller 2022.

 

Styrelsen, Helsingborgskanotisterna