Avgifter & Priser

Medlemsavgifter, Hyror och Priser

 • Helsingborgskanotisterns Bankgiro 549-3788 eller Swish nummer 1233811015
 • OBS! Ange vad inbetalningen avser annars finns risken att vi inte kan registrera betalningen.
 • Årsavgifter som medlemskap, tillgång till nyckel och tillgång till kajakplats skall vara Helsingborgskanotisterna tillhanda enligt datum på fakturan. Just dessa avgifter betalas enligt anvisningar på fakturan till enbart Bankgiro.

Kurser/Kanotskola

 • Nybörjarkurs havskajak (veckokurs eller helgkurs)
  2300 kr/person kursavgift varav 500 kronor är en anmälningsavgift som ska betalas i samband med anmälan
 • Kanotskola (ungdomar 12-15 år)
  500 kr/person

I kursavgiften ingår medlemskap i Helsingborgskanotisterna det år man går kursen vilket bl a innebär tillgång till klubbens kajaker efter genomgången kurs. Vi kan även sälja presentkort till kurs.

Medlemskap

 • Junior 400 kr/år (tom 19 år)
 • Senior 650 kr/år (20 år och äldre)
 • Familj 1050 kr/år (Familj omfattar 1 – 2 vuxna och barn och ungdom under 20 år boende på samma adress. Familjemedlem, 20 år eller äldre betalar avgift för seniormedlemskap oavsett bostadsadress)

Medlemskap ger tillgång till klubbens kajaker vid deltagande i klubbens dagsturer. Det gäller dock inte arrangemang med övernattning. Dessa arrangemang kräver att medlem betalar ”Tillgång till klubbkajaker” eller har egen kajak.
Medlemskap för innevarande år ingår i kursavgift för våra nybörjarkurser.

Tillägg till medlemskap för tillgång till klubbkajaker och nyckel till klubbhuset (M-nyckel)

 • 500 kr/år
  Ger tillgång till klubbens kajaker för paddling i sundet och för alla klubbturer inklusive övernattningsturer. Man betalar in beloppet till klubbens bankgiro eller swish och anger M-nyckel + namn i texten. Därefter kontaktar man Lars Hesslow för att erhålla M-nyckel.

Tillägg till medlemskap för kajakplats och nyckel till klubbhuset samt containrarna (FM-nyckel)

 • 1000 kr/kajak, år
  Ger utöver kajakplats tillgång till klubbkajaker. Man betalar in beloppet till klubbens bankgiro eller swish
 • och anger FM-nyckel + namn i texten.  Därefter kontaktar man Lars Hesslow som hanterar kajakplatser och som ser till att lämna ut FM-nyckeln som förutom tillträde till klubbhuset ger tillträde till containrarna.

Borttappad nyckel

 • 200 kr

Stödmedlem

 • 200kr/år
  Stödmedlemskap innebär att man får information om de aktiviteter som arrangeras av Helsingborgskanotisterna via e-post samt att man är välkommen att delta i aktiviteterna, såsom turer (med egen kajak), fester, fixar- och städdagar o dyl. Stödmedlemskap berättigar inte till att använda klubbkajaker, kvittera ut nyckel eller stå i kö för kajakplats.

Hyra av utrustning

Bokning krävs för all utrustning. Klubbaktiviteter har förtur till klubbens utrustning. Kontrollera att det inte sammanfaller med klubbaktivititer där utrusningen kan behövas. Användning av klubbens utrustning loggas i loggbok där det tydligt framgår vem som lånat, vad som lånats samt telefonnummer till den som lånat.

Kajakhyra (medlem)

 • En dag: 0 kr
 • Klubbarrangemang över flera dagar: 0 kr
 • Flera dagar, paddling utöver klubbarrangemang: 150 kr per dygn

Kajakhyra (icke medlem – endast i sällskap av medlem)

 • En dag: 200 kr
. Möjlighet för klubbmedlemmar att med sig max två vänner som inte är klubbmedlemmar för dagstur. Kajak hyrs endast ut i sällskap med medlem. Medlem paddlar kostnadsfritt.
 • Flera dagar: 200 per dygn. Max 2 kajaker max 4 dygn. Önskas längre tid eller fler kajaker kontaktas styrelsen

Kajakhyra kommersiella arrangemang

 • 300 kr/dygn
 • 200 kr/halvdag
  När klubbens kajaker hyrs ut till företag som ägs av klubbmedlem (ex Aterra). Om företaget inte ägs av klubbmedlem beslutar styrelsen om avgift.

Kajaksläpet

 • 300 kr/dygn
  Medlemmen som lånar kajaksläpet ansvarar för vagnen under lånetiden och är även ansvarig för eventuella skador på kajaksläpet eller till följd av användning av kajaksläpet.
 • Instruktioner Släp

Moskoselkåta

 • 200 kr/dygn
  Möjlighet för klubbmedlemmar att hyra klubbens Moskoselkåta. Max uthyrningstid är 4 dygn. Önskas längre tid kontaktas styrelsen.

Klubbens bord och bänkar

 • 50 kr/dygn per set om ett bord och två bänkar.
  Klubbens bord och bänkar som används vid särskilda arrangemang samt fester kan lånas av klubbmedlemmar.

Hyra tomt och/eller klubbhus för privat fest. Arrangör klubbmedlem.

 • 400 kr
  Hyra betalas om en majoritet av gästerna inte är klubbmedlemmar.

Hyra tomt och/eller klubbhus. Företag eller annan förening. Arrangör klubbmedlem.

 • 1000 kr
  T.ex. firmafest där klubbmedlem arrangerar.

Hyra tomt och/eller klubbhus. Arrangör ej klubbmedlem.

 • 1500 kr
  Helt externt arrangemang.

Event och externa arrangemang

Skolor, Företag
Enligt överenskommelse
Vi genomför externa arrangemang för företag, skolor eller dylikt enligt överenskommelse i varje enskilt fall.