Avgifter & Priser

Medlemsavgifter, Hyror och Priser

 • Helsingborgskanotisternas Bankgiro 549-3788 eller Swish nummer 1233811015
 • OBS! Ange vad inbetalningen avser annars finns risken att vi inte kan registrera betalningen.
 • Årsavgifter som medlemskap och tillgång till kajakplats skall vara Helsingborgskanotisterna tillhanda enligt datum på fakturan. Just dessa avgifter betalas enligt anvisningar på fakturan till enbart Bankgiro.

Kurser/Kanotskola

 • Nybörjarkurs havskajak (veckokurs eller helgkurs)
  2600 kr/person kursavgift varav 500 kronor är en anmälningsavgift som ska betalas i samband med anmälan
 • Kanotskola (ungdomar 12-15 år)
  1000 kr/person

I kursavgiften ingår medlemskap i Helsingborgskanotisterna det år man går kursen vilket bl a innebär tillgång till klubbens kajaker efter genomgången kurs. Vi kan även sälja presentkort till kurs.

Medlemskap

 • Juniormedlemskap 1000 kr/år (tom 19 år)
 • Seniormedlemskap 1500 kr/år (20 år och äldre)
 • Familjemedlemskap (from 2023 enligt beslut på årsmöte 2022)
  • Familjemedlemskap ensamstående (omfattar en vuxen med ett/flera barn/ungdomar under 20 år boende på samma adress) 2000 kr/år
  • Familjemedlemskap sammanboende (omfattar två vuxna med ett/flera barn/ungdomar under 20 år boende på samma adress) 2500 kr/år
  • Familjemedlem, 20 år eller äldre betalar avgift för seniormedlemskap oavsett bostadsadress. Familjen måste inkludera barn/ungdom.

Medlemskap inkluderar en (1) tagg för tillgång till klubbhuset samt ger tillgång till klubbens kajaker vid deltagande i klubbens turer.  Ungdomar (under 18) får tagg endast med målsmans medgivande. Målsmannen ansvarar för tagg. Medlemskap för innevarande år ingår i kursavgift för våra nybörjarkurser.

Tillägg till medlemskap för ”kajakplats”

 • 1000 kr/kajak, år
  Man betalar in beloppet till klubbens bankgiro eller swish och anger ”kajakplats” + namn i texten.

Tillägg för extra tag eller förlorad tag

 • 200 kr
 • OBS! Förlorad tag meddelas omedelbart till styrelsen så att den kan avaktiveras
 • Ansvariga för utlämning av tag är Simon Heissler,  Lars Hesslow

Stödmedlem

 • 500kr/år
  Stödmedlemskap är välkomna att delta i Helsingborgskanotisternas aktiviteter, såsom turer (med egen kajak), fester, fixar- och städdagar o dyl. Stödmedlemskap berättigar inte till att använda klubbkajaker, kvittera ut ”tagg” eller stå i kö för kajakplats.

Hyra av utrustning

Bokning i bokningssystemet krävs för all utrustning. Det ska tydlig framgå vem som lånat, vad som lånats samt telefonnummer till den som lånat. Klubbaktiviteter har förtur till klubbens utrustning. Kontrollera att det inte sammanfaller med klubbaktiviteter där utrusningen kan behövas. Användning av klubbens utrustning antecknas sedan dessutom i loggboken där det tydligt framgår vem som lånat vad.

Kajakhyra (medlem)

 • En dag: 0 kr
 • Klubbarrangemang över flera dagar: 0 kr
 • Flera dagar, paddling utöver klubbarrangemang: 150 kr per dygn

Kajakhyra (icke medlem – endast i sällskap av medlem)

 • En dag: 200 kr
. Möjlighet för klubbmedlemmar att ta med sig max två vänner som inte är klubbmedlemmar för dagstur. Kajak hyrs endast ut i sällskap med medlem. Medlem paddlar kostnadsfritt.
 • Flera dagar: 200 kr per dygn. Max 2 kajaker max 3 dygn. Önskas längre tid eller fler kajaker kontaktas styrelsen

Kajakhyra kommersiella arrangemang

 • 300 kr/dygn
 • 200 kr/halvdag
  När klubbens kajaker hyrs ut till företag som ägs av klubbmedlem (ex Aterra). Om företaget inte ägs av klubbmedlem beslutar styrelsen om avgift.

Kajaksläpet

 • 300 kr/dygn
  Medlemmen som lånar kajaksläpet ansvarar för vagnen under lånetiden och är även ansvarig för eventuella skador på kajaksläpet eller till följd av användning av kajaksläpet.
 • Instruktioner Släp

Moskoselkåta

 • 200 kr/dygn
  Möjlighet för klubbmedlemmar att hyra klubbens Moskoselkåta. Max uthyrningstid är 4 dygn. Önskas längre tid kontaktas styrelsen.

Klubbens bord och bänkar

 • 50 kr/dygn per set om ett bord och två bänkar.
  Klubbens bord och bänkar som används vid särskilda arrangemang samt fester kan lånas av klubbmedlemmar.

Hyra tomt och/eller aktivitetshus? (Arrangör klubbmedlem, företag, förening, extern person):

Event och externa arrangemang

Skolor, Företag
Enligt överenskommelse
Vi genomför externa arrangemang för företag, skolor eller dylikt enligt överenskommelse i varje enskilt fall.