Lokala paddelvatten – regler/rekommendationer

Helsingborgskanotisterna tar vid paddling hänsyn till övriga verksamheter som finns inom våra omgivande paddelvatten. Här en kort sammanställning av de regler och rekommendationer vi alla bör följa. Se även illustrationer längre ner på sidan

Kallis och Pålsjöbaden

  • Paddlare passerar baden med lämpligt avstånd

 Hamnar

  • Paddling i Norra hamnen norr om Kvickbron är tillåtet.
  • Passage av hamnarna utanför pirarna är tillåtet. Det är viktigt att hålla god uppsikt när man passerar inloppen och färjornas farleden så man inte kommer i vägen för yrkestrafiken.
  • Ingen paddling i någon av de övriga hamnarna i Helsingborg.

Sundet

  • Om man vill passera Helsingborgs hamnar eller korsa Öresund bör man välja en dag med bra väder. Man ska hålla god uppsikt när man passerar inloppen/farleden så man inte kommer i vägen för yrkestrafiken. I övrigt bör man vara extra noga med de vanliga säkerhetsåtgärderna (paddla inte ensam, var säker på att du klarar att komma upp om du kapsejsar etc).
  • Den som paddlar över Sundet första gången bör göra det i sällskap med någon som gjort det tidigare. Passagen över Sundet görs lämpligen i linje med bojarna E4 (röd) – M4 (röd/vit) – W4 (grön). Mellan E4 och M4 går farledstrafiken från söder mot norr. Mellan M4 och W4 går farledstrafiken från norr till söder. Farleden ska korsas så snabbt som möjligt (vinkelrätt) i linje med bojarna E4 (röd) – M4 (röd/vit) – W4 (grön). Tänk på att fartygen rör sig snabbare än man kan tro.

Kallis och Pålsjöbaden. Lämpligt avstånd respekteras. Ingen paddling inom rödmarkerad område. Karta från google maps

Helsingborgs hamnar – rödmarkerade områden är ej tillåtna att paddla i. Sjökort från Eniro

 

Passage Öresund – rödmarkerad linje med bojarna E4 (röd) – M4 (röd/vit) – W4 (grön).
Sjökort från Eniro.