Kontakt

E-post

Besöksadress
Gröningen norra 5
254 33 HELSINGBORG

Post/Fakturaadress
Helsingborgskanotisterna
c/o Ronny Nilsson
Badhusgatan 6
252 21 Helsingborg

Organisationsnummer
843000-9707

Plusgiro
140815-2

Föreningsnummer
12315