Hur gör jag?

Om du har förkunskaper

För att bli medlem i Helsingborgskanotisterna behöver du ha kunskaper motsvarande det man lär sig på vår nybörjarkurs i kajakpaddling (grundläggande paddelteknik, behärska kamraträddning och uppgång med flottör eller annan självräddning).

Om du redan har förkunskaper eller är en van kanotist eller har gått kurs någon annanstans så tag kontakt med oss via e-post helsingborgskanotisterna@gmail.com och beskriv dina erfarenheter så gör vi en individuell bedömning innan du kan bli medlem.

Om du inte har några förkunskaper

Om du inte har paddlat förr eller känner dig ringrostig ska du anmäla dig  till en av kurserna enligt årets kursschema. I kursavgiften ingår ett års medlemskap i Helsingborgskanotisterna.

Anmälningsblankett

Oberoende om du har förkunskaper eller inte vill vi att du laddar ner anmälningsblanketten och skickar in den enligt anvisningarna på blanketten. Ladda ner blanketten, öppna den i Adobe Reader, skriv ut och fyll i. Vi behöver ditt personnummer för medlemsadministrationen.

Obs! Ange noga vad inbetalningen avser när ni betalar in på Helsingborgskanotisternas pg-nummer 140815-2.